Over de wetgeving

U heeft in principe recht op compensatie onder Verordening (EG) Nr. 261/2004 als: 

-- U door een vertraging, annulering of overboeking van een vlucht drie uur of meer later dan gepland gearriveerd bent op uw eindbestemming (bij een annulering is dit al vanaf 2 uur);

- en u vertrokken bent vanaf een EU-luchthaven, of vanaf een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven én vloog met een maatschappij die in de EU gevestigd is.

-Verder moet elke vertraging of annulering apart beoordeeld worden om vast te stellen of de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk gesteld kan worden, of dat er misschien sprake was van overmacht.


Er zijn in de wetgeving een aantal ‘buitengewone omstandigheden’ omschreven. Als de vertraging of annulering hierdoor is ontstaan, geldt dit soms als overmacht. In deze gevallen kan het zo zijn dat de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft uit te betalen. Een vulkaanuitbarsting is hier een voorbeeld van.


De hoogte van uw compensatie is afhankelijk van de afstand van uw vlucht en de lengte van uw vertraging. Deze is: 
- €250 als de afstand minder dan 1500 km is
- €400 bij een afstand tussen 1500 en 3500 km
- €600 bij een afstand meer dan 3500 km naar of vanaf een luchthaven buiten de EU als de vertraging meer dan vier uur bedraagt (€300 bij een vertraging tussen drie en vier uur)


Ja: het compensatiebedrag is altijd per persoon. Dit bedrag is onafhankelijk van hoeveel u voor uw ticket heeft betaald, omdat u wordt vergoed voor de tijd die u bent verloren. Iedereen die meereisde op uw vlucht en ouder dan twee jaar is heeft in principe recht op deze compensatie. In het geval van meerdere passagiers zullen we het totale compensatiebedrag tonen voor alle passagiers.


Dat is vaak lastig om vast te stellen voor passagiers. De aankomstvertraging is leidend; als deze 3 uur of meer was kan er in principe recht zijn op compensatie. Indien u niet zeker weet of uw vlucht 3 uur of meer vertraging had kunt u toch de claim indienen. Het claimteam zal dan aan de hand van vluchtgegevens bepalen of u in aanmerking komt voor compensatie.


Als uw vlucht minder dan 3 uur vertraagd was heeft u volgens de wetgeving helaas geen recht op compensatie. (Bij een annulering is de regel echter dat de passagier door deze annulering minstens 2 uur later dan gepland op de bestemming moet zijn gearriveerd.) Wel heeft u mogelijk recht op maaltijden, communicatiefaciliteiten en eventueel een hotelovernachting, afhankelijk van de wachttijd. Deze moet meer dan 2 uur zijn.


U heeft in principe recht op compensatie, mits de totale aankomstvertraging meer dan drie uur was. Daarnaast kan compensatie mogelijk worden bemoeilijkt als de vervolgvlucht is uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij en/of de aansluitende vlucht geheel buiten Europa heeft plaatsgevonden.


Bij annuleringen is de luchtvaartmaatschappij verplicht je een nieuwe vlucht aan te bieden, of het originele ticket terug te betalen. Daarnaast heeft de passagier recht op compensatie, maar dat is dan wel afhankelijk van of de annulering het gevolg was van buitengewone omstandigheden. Indien er een vervangende vlucht wordt aangeboden is er alleen recht op compensatie als de passagier met deze vervangende vlucht uiteindelijk 2 uur of meer later dan gepland is aangekomen op de eindbestemming.


Ja: u heeft nog steeds recht op compensatie. De partij die de vlucht uitvoert is verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, dus ook als u de vlucht niet direct bij deze luchtvaartmaatschappij heeft aangeschaft.


Bij lange vertragingen is de luchtvaartmaatschappij verplicht haar passagiers verzorging te bieden in de vorm van eten en drinken, indien nodig hotelverblijf en vervoer naar het hotel en communicatiemiddelen. Dit staat helemaal los van het recht op compensatie, die vastgesteld is op basis van de tijd die passagiers bij een vertraging verliezen. Als je vouchers hebt gekregen voor eten en drinken, wil dat dus niet zeggen dat je geen recht meer hebt op een schadevergoeding. Maar als de luchtvaartmaatschappij je vouchers of korting aanbiedt die je kunt gebruiken voor een geheel nieuwe reis in de toekomst, doe je in de meeste gevallen wel afstand van jouw recht op compensatie op het moment dat je deze accepteert.


Luchtvaartmaatschappijen betalen soms de uitgaven terug voor directe kosten gemaakt tijdens de vertraging, bijvoorbeeld voor eten en drinken op het vliegveld of voor een hotelverblijf. Meestal is het dan wel noodzakelijk hier bonnetjes van te hebben. Deze kosten kunnen eventueel in de correspondentie met de luchtvaartmaatschappij opgenomen worden. Als een deel van de vakantie is gemist door de vertraging, hoeft de luchtvaartmaatschappij hiervoor niet een aparte vergoeding te betalen. Hiervoor moet de eventuele reisverzekeraar worden aangesproken.


Vertraagde of verloren bagage is geen onderdeel van de compensatiewetgeving. Als je hiermee te maken hebt gehad, kun je hier apart contact over opnemen met de luchtvaartmaatschappij of jouw reisverzekeraar.


Over het indienen van een claim (ik ben nog geen klant van Tix.nl Claim Service)

Jaarlijks worden 80% van alle geldige claims afgewezen of genegeerd door luchtvaartmaatschappijen. Sinds 2010 heeft Vlucht-Vertraagd.nl al duizenden vliegpassagiers in heel Europa geholpen! Ons team maakt gebruik van een uitgebreide database met vluchtgegevens en beschikt over de benodigde juridische kennis. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat je je welverdiende vergoeding ontvangt! Het beste van alles? Als we geen succes behalen met de claim, wordt deze kosteloos gesloten. Als we er wel in slagen de vergoeding te claimen, rekenen we alleen onze success fee. Met andere woorden: de kosten gelden alleen als je de vergoeding daadwerkelijk ontvangt!


Over het indienen van een claim (ik heb me nog niet aangemeld voor de Tix.nl Claim Service)

U meldt u aan voor de Tix.nl Claim Service door een claim in te dienen via deze link: https://claim.claimservice.app/?partner=tix-nl&lang=nl. Vul uw vluchtgegevens in en binnen een paar seconden weet u of uw vlucht in principe recht geeft op compensatie. U bent op dit moment nog tot niets verplicht. Besluit u hierna verder te gaan dan doorloopt u de daaropvolgende stappen, waarbij u wordt gevraagd verdere informatie te geven. Pas als alle stappen doorlopen zijn heeft u zich officieel aangemeld voor de Claim Service.


Als u een claim indient kunt u meerdere passagiers toevoegen aan de passagierslijst. Deze passagiers moeten dan wel allemaal op dezelfde boeking staan; was dit niet het geval dan zult u aparte claims moeten indienen. De correspondentie met de luchtvaartmaatschappij zal dan namelijk ook apart moeten verlopen.


Kinderen onder twee jaar hebben geen recht op compensatie, omdat zij meestal onder een gereduceerd tarief reizen, of tijdens de vlucht op schoot bij de ouders zitten. Als uw kinderen ten tijde van de vlucht jonger dan twee jaar waren (op de dag van de vlucht moet het kind minstens 2 jaar oud zijn geweest om recht te hebben) kunnen zij dan ook niet op de passagierslijst meegenomen worden.


Het is het beste om alle reisdocumenten en andere papieren te bewaren, omdat daar altijd naar gevraagd kan worden. U kunt alle digitale reisdocumenten terugvinden in het inlogaccount van ‘Mijn :cobranding_site_name’. Als documenten die in papieren versie door de luchtvaartmaatschappij zijn verstrekt (zoals boarding passes en vertragingsverklaringen) zijn weggegooid is dit geen probleem; meestal is alleen een boekingsbevestiging voldoende.


Dat kan, maar daar moeten wel aparte claims voor ingediend worden. Meerdere vluchten kunnen op eenzelfde claim ingediend worden zolang het aansluitende vluchten betreft. Vluchten die op verschillende data op verschillende trajecten zijn uitgevoerd moeten als twee aparte claims worden ingediend omdat de luchtvaartmaatschappij deze ook apart zal beoordelen.


Ja, het is nog steeds mogelijk om de claim in te dienen via de Tix.nl Claim Service. Het eerste verzoek wordt namelijk bijna altijd afgewezen onder ‘buitengewone omstandigheden’. Afhankelijk van het betreffende geval zal er opnieuw een brief naar de luchtvaartmaatschappij worden gestuurd of zal een deel van het proces worden overgeslagen.


U kunt tot twee jaar na uw vlucht een claim indienen in het geval dat de luchtvaartmaatschappij Nederlands is. In sommige gevallen kunt u tot zelfs zes jaar na uw vlucht een claim indienen bijvoorbeeld bij Engelse luchtvaartmaatschappijen. Wij weten exact welke termijn we kunnen hanteren. Na deze termijn zal de claim wettelijk komen te vervallen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd zal zijn om alle stappen te doorlopen zullen claims die bijna verlopen in sommige gevallen niet meer aangenomen worden.


De mogelijke stappen die genomen kunnen worden bij het claimen van compensatie zijn het verzenden van verschillende brieven naar de luchtvaartmaatschappij en het starten van een gerechtelijk traject. Het verloop van de claim kan gevolgd worden via de tijdlijn bij het dossier. Binnen het gerechtelijk traject vallen een sommatie, een minnelijk traject en een dagvaarding/rechtszaak. Indien deze gerechtelijke stappen genomen worden zullen hier geen extra kosten aan verbonden zijn. Mogelijk zullen bepaalde stappen niet genomen worden. Indien het blijkt dat een claim niet rechtsgeldig is zal een claim mogelijk voortijdig afgesloten worden. Zoveel mogelijk stappen zullen door de Claim Service uit handen genomen worden, maar bij bepaalde stappen is hulp van de klant noodzakelijk.


Op het moment dat u zich aanmeldt voor de Tix.nl Claim Service en een claim indient, zal het claimteam een extra juridische check uitvoeren. U ontvangt in principe binnen drie werkdagen bericht of uw claim door deze check heen is gekomen. Is dat het geval dan kan het proces starten. Vervolgens wordt u via uw online dossier, de tijdlijn en per e-mail op de hoogte gehouden van het verloop van uw claim. Het innen van de compensatie neemt doorgaans minstens enkele weken in beslag. In sommige gevallen kan dit echter oplopen naar een half jaar tot meer dan een jaar, gezien het feit dat we afhankelijk zijn van bijvoorbeeld eventuele juridische vervolgstappen die genomen moeten worden


In sommige gevallen zal het nodig zijn naast het reguliere claim proces een incasso traject of zelfs een rechtszaak te starten. Wij vergoeden de kosten voor deze stappen, wat betekent dat je geen juridische kosten hoeft te betalen als jouw claim niet wordt gehonoreerd. Als we er in slagen om schadevergoeding na de juridische procedure te vorderen, wordt er een additionele juridische fee van 15% in rekening gebracht.


Dit is afhankelijk van de situatie. In de meeste gevallen wordt de vergoeding door de luchtvaartmaatschappij op onze bankrekening overgemaakt. Wij zullen je dan vragen om jouw bankrekeninggegevens, zodat wij de vergoeding minus onze succesfee aan je kunnen overmaken. In het geval dat de vergoeding direct naar jou wordt overgemaakt, sturen we een factuur met de succesfee.


Als u zich aanmeldt voor de Tix.nl Claim Service en een claim indient zult u alleen kosten maken als het lukt om compensatie te claimen. Bij succes zal :no_cure_no_pay_percentage van de hoofdsom in rekening worden gebracht. Dit bedrag is inclusief BTW.


Wanneer u de claim indient maakt u een account aan. In dit persoonlijke inlogaccount kunt u gemakkelijk uw dossier en vluchtgegevens beheren, het verloop van uw claim volgen op de 'Tijdlijn', en zo nodig direct hulp krijgen van het claimteam. Wij nemen claims aan op basis van het principe van 'No cure, no pay'. Dit houdt in dat u niets betaalt indien het niet lukt een vergoeding te claimen.


In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek (Art. 6:230o BW) heb je de mogelijkheid om 14 dagen bedenktijd te nemen vanaf het moment dat je jouw claim hebt ingediend. Besluit je binnen deze 14 dagen dat je jouw claim niet wilt voortzetten, dan kun je deze kosteloos annuleren. Indien je ervoor kiest om jouw claim vóór het einde van deze 14 dagen definitief voort te zetten, dan gaan wij meteen voor je aan de slag. Blijkt jouw claim in de basis rechtsgeldig en besluit je later dat je jouw claim alsnog wilt intrekken, dan zullen wij annuleringskosten rekenen, in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Indien je hier vragen over hebt kun je altijd contact opnemen met ons team, via info@claimservice.tix.nl.


Over het claimproces (ik ben al klant bij Tix.nl Claim Service)

Bij het indienen van je claim heb je een volmacht ondertekenen om Vlucht-Vertraagd.nl te machtigen om namens jou te handelen. De luchtvaartmaatschappij heeft de claim afgewezen, maar wij zijn nog steeds van mening dat je recht hebt op compensatie. Daarom willen de volgende stap zetten.

De volmacht voor onze juridische partner maakt het mogelijk voor ons om de claim naar de volgende fase te brengen. Met dit formulier kan onze juridische partner namens jou optreden in de rechtbank.


Extra kosten kunnen van toepassing zijn als uw vordering voor de rechter komt. Bezoek onze Prijslijst pagina voor details: https://www.vlucht-vertraagd.nl/prijslijst


Welke documenten er benodigd zijn voor de behandeling van jouw claim is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en hoe zij de claims verwerken. Wij zorgen ervoor dat we alleen documenten van je vragen die relevant zijn voor de claim. Als we een juridische procedure moeten starten voor de claim, kan het zijn dat we hier aanvullende informatie of documenten voor nodig hebben. Dit is afhankelijk van de rechtbank en plaats van jurisdictie. Daarom raden wij je altijd aan om zoveel mogelijk documenten te bewaren, zolang als jouw claim nog geldig is.


Als je niet meer beschikt over de documenten die wij van je vragen, laat het ons dan per e-mail weten. Het is mogelijk dat de benodigde informatie in andere documenten te vinden is. Ons team is zeer vertrouwd met de werkwijze van de luchtvaartmaatschappijen en kan je goed begeleiden. Mogelijk kunnen zij hier een passende oplossing voor vinden.


Ons juridische team is vertrouwd met deze juridische procedures en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen jouw claim zo snel mogelijk wordt afgehandeld. We zijn echter ook afhankelijk van de responstijd van de luchtvaartmaatschappij en de verloop van juridische procedures bij de rechtbank. Een gerechtelijke procedure kan langer duren dan verwacht, maar zorgt er uiteindelijk voor dat de luchtvaartmaatschappij gedwongen zal worden om de compensatie te betalen.


Je hebt het recht om de claim binnen 14 dagen na ondertekening van de volmacht kosteloos in te trekken. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de claim kosteloos te sluiten. Ons team heeft moeite en tijd in de claim gestoken en zal, ongeacht de uitkomst op het moment dat je de claim wenst te sluiten, conform onze Algemene Voorwaarden, onze succesfee in rekening brengen. Neem per e-mail contact met ons op als je de claim wenst te sluiten, zodat we de situatie samen kunnen bekijken. We helpen je graag!


Om de status van uw claim te controleren en updates te krijgen, logt u in op uw klantenaccount en klikt u op "Mijn claim". U vindt er actuele informatie over de voortgang van uw claim. Voor verdere hulp, aarzel niet om contact op te nemen met ons team.


Over het claimproces (ik heb me al aangemeld voor de Tix.nl Claim Service)

Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u onder ‘Mijn claim’ op de link ‘Wachtwoord vergeten?’. Als u het e-mailadres invult waarmee u zich heeft aangemeld wordt een nieuw wachtwoord naar u opgestuurd.


U kunt documenten ook altijd als bijlage per e-mail versturen, naar info@claimservice.tix.nl. Als u dit doet vanaf het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld worden deze documenten automatisch aan uw online dossier gekoppeld.


Je kunt alleen inloggen met het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. Als je de melding krijgt dat het e-mailadres niet herkend wordt voer je mogelijk het verkeerde e-mailadres in. Controleer in dit geval of je misschien een extra spatie achter het e-mailadres hebt geplaatst. Krijg je van het systeem de melding dat de combinatie van e-mailadres en wachtwoord niet herkend wordt, dan is het wachtwoord incorrect.

Wil je jouw geregistreerde e-mailadres wijzigen, neem dan contact op met het claimteam.


Dat kan. Laat dit dan wel van tevoren weten aan het claimteam, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Na ontvangst zullen de documenten ingescand worden en aan uw dossier worden toegevoegd. Het postadres van de Tix.nl Claim Service is: 
:cobranding_powered_by_name
T.a.v. Tix.nl Claim Service
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam
Nederland


Om in te loggen in uw claimaccount, waar u ook uw online dossier en de tijdlijn zult vinden, bezoekt u de volgende link: https://claim.claimservice.app/login?partner=tix-nl&lang=nl. U logt in met de inloggegevens die u bij aanmelding gegeven zijn; deze zijn ook per e-mail naar u verstuurd.


De Tix.nl Claim Service verloopt schriftelijk, en uw vragen zullen dan ook schriftelijk beantwoord worden via uw account of per e-mail. Dit om ervoor te zorgen dat het dossier voor uw claim consequent wordt opgebouwd, wat op een later moment om juridische redenen belangrijk kan zijn. Zo is alle informatie naderhand gemakkelijk terug te vinden. Indien u vragen heeft kunt u de reguliere klantenservice van :cobranding_site_name bereiken. Deze klantenservice kan alleen de basis vragen beantwoorden over uw claim. Heeft u verdere inhoudelijke vragen dan kunt u per e-mail contact met ons op nemen of een support-bericht sturen. Vragen die via het account of per e-mail worden gesteld worden binnen 5 werkdagen beantwoord en doorgaans al veel sneller.


Voor het corresponderen met of via derde partijen vragen luchtvaartmaatschappijen vaak een volmacht. Dit is een formulier waarop de passagiers aangeven dat de Tix.nl Claim Service :cobranding_powered_by_name (handelsnaam van Yource B.V.) bevoegd en gemandateerd is om de claim namens de passagiers te behandelen. Alle passagiers worden gevraagd een handtekening te plaatsen op dit formulier. In het geval van minderjarige passagiers moet(en) een/beide ouder(s) een handtekening plaatsen. Let op: De volmacht staat los van de opdrachtverstrekking aan ons om actie te ondernemen, dit is puur een formaliteit richting de luchtvaartmaatschappij.


In sommige gevallen zal de luchtvaartmaatschappij direct met de passagier contact opnemen voor een betaling. Overleg voordat je deze gegevens geeft wel altijd eerst met het claimteam, bijvoorbeeld om te controleren of het aanbod wel overeenkomt met het gevraagde bedrag. Met het geven van de bankgegevens ga je in sommige gevallen namelijk ook akkoord met een voorstel. Pas ook op met het verstrekken van bankgegevens aan derden; kwaadwillenden kunnen zich voordoen als een luchtvaartmaatschappij en zo van passagiers gevoelige informatie ontfutselen. Geef in ieder geval nooit de zogenoemde CVC-code af die achterop creditcards vermeld staan.


Als jouw vraag hier niet tussen staat, kun je altijd contact met ons opnemen via jouw persoonlijke inlogaccount (via de functies ‘Support’ of ‘Veelgestelde vragen’). Wij zullen jouw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Heb je (nog) geen inlogaccount, stel jouw vraag dan via info@claimservice.tix.nl.


We hebben in sommige gevallen een kopie van uw paspoort of identificatiebewijs nodig. Dit is om twee redenen. Ten eerste moet de luchtvaartmaatschappij kunnen controleren of de combinatie met de boekingsgegevens overeenkomen om zo na te gaan of de persoon daadwerkelijk op de vertraagde vlucht heeft gezeten. Ten tweede zal de luchtvaartmaatschappij mogelijk willen controleren of de juiste persoon ons gemachtigd heeft. Dit kan gecontroleerd worden aan de hand van de ondertekende volmacht, en of de naam hierop overeenkomt met die op het paspoort.

Het afgeven van een kopie van uw paspoort wordt niet altijd aangeraden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw documenten, maar u kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u geen risico loopt op identiteitsfraude. Hiervoor verwijzen we u naar deze informatiepagina van de Rijksoverheid.


Over de Tix.nl Claim Service

:cobranding_powered_by_name is het bedrijf dat de Tix.nl Claim Service verzorgt. Wij, :cobranding_powered_by_name zijn gevestigd in Nederland, te Amsterdam, en specialiseren ons in het claimen van compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering namens vliegpassagiers. :cobranding_powered_by_name is een handelsnaam van Yource B.V. Op formele documenten zult u dan ook de naam Yource B.V. tegenkomen, en met deze naam corresponderen wij ook met luchtvaartmaatschappijen.


Heeft u te maken gehad met een langdurige vertraging, annulering of overboeking? Het claimteam van de Tix.nl Claim Service (die wordt uitgevoerd door :cobranding_powered_by_name) kan u snel vertellen of u wettelijk gezien recht heeft op een financiële compensatie onder de Europese Verordening, die kan oplopen tot €600 per persoon. Geeft uw vlucht recht op een vergoeding, dan helpt het claimteam u de bewijslast te verzamelen, deze te toetsen aan de wetgeving en brieven op te stellen voor de luchtvaartmaatschappij en de betreffende inspecties. Zo nodig wordt u ook juridisch bijgestaan.


Geen resultaten